Iedereen een voedselbos

De missie van Plukgeluk is het ontwerpen van voedselbossen op collectief gekochte percelen. Een grond in je eentje aanschaffen en beheren is vaak te duur en vraagt veel tijd en energie. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook collectief kan. Voor 12000€ koopt een gezin in Vlaanderen 1 hectare voedselbos.  Je deelt het met 9 andere gezinnen. Plukgeluk doet de aankoop, subsidievraag, het ontwerp en faciliteert mee het beheer. Ook bestaande bossen kunnen omgevormd worden.  

Iedere school een voedselbos

Plukgeluk werkt aan een idee voor scholen om samen bosgrond te kopen. De bedoeling is de bossen waar nodig opnieuw aan te leggen en hen klimaatresistenter te maken. De bomen en struiken die we samen met de kinderen aanplanten tijdens een jaarlijkse uitstappen per klas, zullen bestaan uit voedseldragende meerjarige gewassen.

Op deze manier kunnen kinderen doorheen hun ganse schooltijd het bos zien evolueren en kunnen ze mee bouwen aan een betere toekomst. Ze kunnen kosten besparen op uitstappen zoals die van de bosklassen en krijgen bij het uitschrijven hun geld terug.

We zoeken dit in samenwerking te doen met de Vlaamse overheid (plantgoed) en voor het materiaal zoeken we sponsoring.