Skip to content

Privacy Policy

Privacyverklaring van Plukgeluk VZW

Bij Plukgeluk VZW zijn we toegewijd aan de bescherming van uw privacy en het waarborgen van de veiligheid van uw persoonsgegevens, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze privacyverklaring is bedoeld om u helder en transparant te informeren over de gegevens die we verzamelen, waarom we deze verzamelen, en hoe we zorgen voor de bescherming van uw gegevens.

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Nieuwsbrief inschrijvingen: We verzamelen uw voor- en achternaam en e-mailadres om u gepersonaliseerd te informeren over ons aanbod en activiteiten via onze nieuwsbrief.
  • Inschrijvingen kinderactiviteiten: Voor de inschrijvingen van onze kinderactiviteiten verzamelen we uitgebreide persoonsgegevens. Wij verzamelen enerzijds alle gegevens die nodig zijn om uw fiscale attest op te maken. Indien u geen fiscaal attest wenst, worden deze gegevens meteen gewist. Wij vragen kindspecifieke gegevens die het mogelijk maken om onze activiteiten goed te kunnen begeleiden. De kindspecifieke gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de fiscale attesten, worden na afloop van het kamp gewist. We vragen tevens bij uw inschrijving specifiek de toestemming voor het gebruik van foto’s voor interne mails of sociale media.
  • Onze giften van bomen: Voor ons project van het uitdelen van bomen verzamelen we de naam van het kind, school waar we de bomen eventueel leverden, e-mailadres, en de straatnaam waar de boom geplant wordt. De straatnaam wordt gebruikt om hiermee een overzichtskaart aan te maken op Google maps met onze boomgaard (in spé) in het district Antwerpen.
  • Betalingen en boekhouding: We verzamelen bankgegevens bij betalingen voor onze diensten, die we bewaren volgens de wettelijke bewaartermijnen in België. We bewaren facturen van onze leveranciens gedurende we wettelijke periode.
  • Vrijwilligers, medewerkers, en personeel: We verzamelen persoonsgegevens van vrijwilligers, medewerkers, personeel en sollicitanten, voor het beheer van personeelszaken en vrijwilligerswerk, inclusief maar niet beperkt tot contactgegevens, contractuele informatie en eventuele andere informatie die nodig is voor de uitvoering van taken binnen de organisatie. Persoonsgegevens van vrijwilligers, medewerkers en personeel worden bewaard gedurende de periode dat zij actief zijn bij Plukgeluk VZW, en worden verwijderd na beëindiging van hun betrokkenheid, tenzij wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn. Wij geven deze gegevens niet door aan derden tenzij zij/hij hier specifiek om vraagt.

2. Doel van gegevensverwerking:

We verwerken persoonsgegevens voor het organiseren van onze activiteiten, het uitgeven van fiscale attesten, boekhouding, en het gepersonaliseerd informeren over ons aanbod.

3. Delen van persoonsgegevens binnen onze organisatie:

Persoonsgegevens en kindspecifieke gegevens (naam, allergieën, noodnummers,..) worden intern ENKEL gedeeld met onze medewerkers en vrijwilligers indien nodig om onze activiteit in goede banen te leiden.
We delen geen persoonsgegevens met externe partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of wettelijk vereist.

Ivy Smits ( Coördinator) en Dieter Meeuwis (Dagelijks bestuurder) hebben al enige inzicht in alle gegevens.

4. Bewaartermijn:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen. Voor fiscale attesten worden de gegevens gedurende 10 jaar bewaard. Voor vrijwilligers, medewerkers en personeel worden persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat zij actief zijn bij Plukgeluk VZW, en worden verwijderd na beëindiging van hun betrokkenheid, tenzij wettelijke bewaartermijnen (7 jaar voor contractuelen) van toepassing zijn.

5. Uw rechten:

U heeft recht op inzage, rectificatie, of verwijdering van uw persoonsgegevens, en kunt bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan Ivy Smits via plukgelukvzw@gmail.com.

6. Beveiliging van persoonsgegevens:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan (tweestapsverificatie en paswoord).

7. Contactpersoon voor gegevensbescherming:

Voor vragen of meer informatie over onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met Ivy Smits, onze contactpersoon voor gegevensbescherming, via plukgelukvzw@gmail.com.

8. Klachten:

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Gegevensoverdrachten buiten de EER:

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en alle verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de grenzen van de EER.

10. Recht op gegevensportabiliteit:

Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen

11. Recht op vergetelheid:

Individuen hebben het recht om persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te laten wissen, onder bepaalde omstandigheden. Stuur een mail naar ivy.smits@gmail.com, indien u zich op dit recht wil beroepen.

12. Datalekken:

We hebben procedures voor het melden van datalekken aan de relevante toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, aan de betrokken personen, binnen de voorgeschreven termijnen.

Deze uitgebreide privacyverklaring is van toepassing vanaf 10 februari 2024 en kan worden bijgewerkt. We adviseren u deze regelmatig te raadplegen op onze site.

Plukgeluk VZW
Groenstraat 60B
2530 Boechout/Vremde
Dieter Meeuwis: Coördinator (0484 06 52 13)Ondernemingsnummer: 0646.683.162
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
plukgelukvzw@gmail.com

Homepagina

en_GBEnglish